TRADING GROEPEN – Groepsleden

Kan ik de traders in mijn groep zien zonder dat ze mij zien?
Neen. Het basisprincipe is wederzijdsheid. Indien je de orders en posities van de traders in je groep wilt zien, dan moet je de jouwe tonen.

Wat kunnen de andere traders van mij zien?
Ze kunnen je bijnaam, orders en open posities zien. Je naam, rekeningnummer en andere informatie kunnen ze niet zien.

Kan je zien of een trader een papertrade of een echte rekening toont?
Ja. Papertrade rekeningen worden duidelijk aangegeven als zijnde papertrade rekeningen.

Ik wens niet altijd zichtbaar te zijn.
Inloggen in je groep(en) gaat niet automatisch. Je moet op een rode knop klikken. Je bent dus nooit zichtbaar als je dat zelf niet wil.

Ik wens niet al de traders in mijn groep te zien.
Indien je enkel één of meerdere traders wenst te volgen dan kan je de anderen onzichtbaar maken.

Hoe moet ik me in een trading groep gedragen?
Beheerders en moderatoren verbinden zich ertoe na te gaan of groepsleden de onderstaande gedragsregels respecteren:
1. Behandel groepsleden beleefd en met respect.
2. Wees in alle gevallen fair en eerlijk.
3. Gebruik geen obscene of beledigende taal.
4. Intimideer of pest groepsleden niet.
5. Zet groepsleden niet onder druk of verplicht ze niet om orders te plaatsen of een hefboom te gebruiken.
6. Geef geen advies over onderwerpen waar u geen ervaring mee heeft.
7. Geef steeds aan of u zelf een open positie heeft in een instrument dat u anderen aanbeveelt te (ver)kopen.
8. Promoot of verkoop geen produkten of diensten.
9. Rapporteer groepsleden die produkten of diensten promoten of verkopen.

Kan ik lid worden van alle groepen?
Neen. Sommige groepen zijn niet publiek. Beheerders, wanneer ze hun groep opstarten, kunnen kiezen voor een private groep. Je kan niet lid worden van een private groep zonder dat de beheerder je een uitnodiging stuurt. Sommige publieke groepen zetten een limiet op op het aantal leden dat ze aanvaarden. Indien een groep haar limiet bereikt heeft, is het wachten tot er een plaatsje vrijkomt. Bepaalde groepen stellen eisen m.b.t. taal of ervaring. Traders die niet voldoen aan deze eisen kunnen zich niet aansluiten.

TRADING GROEPEN – Beheerders en moderatoren

Wat is een beheerder?
De beheerder is de persoon die de trading groep opstart en ze daarna administreert. De beheerder kan ook altijd optreden als moderator.

Wat is een moderator?
Een moderator zorgt voor begeleiding binnen de groep. Hij waakt er ook over dat de groepsleden de gedragsregeles respecteren. De beheerder kan altijd optreden als moderator. De beheerder kan ook tot drie groepsleden aanstellen als moderator.

De aanwezigheid van een moderator.
Een trading groep kan niet samen actief zijn in het trading platform zonder dat er minstens één moderator aanwezig is.

Publiek of privaat?
Bij het opstarten van een groep kan de beheerder kiezen of zijn groep publiek of privaat is. Als de groep publiek is dan kunnen alle geregistreerde traders zich melden bij de beheerder om lid te worden. De beheerder kan het trading profiel zien en het verzoek desgevallend verwerpen of aanvaarden. Is de groep privaat dan kunnen traders zich niet melden om lid te worden. De beheerder stuurt zelf, via het systeem, uitnodigingen om lid te worden aan traders die hij er graag bij wil.

TRADING GROEPEN – Hoe ga ik van start?

Opmerking: indien je al een usernaam voor het NanoTrader trading platform hebt, lees dan onmiddellijk de laatste vraag.

Wat heb ik nodig voor traden in groep?
Je hebt twee dingen nodig. Ten eerste een Trader Profiel. Ten tweede een usernaam voor het NanoTrader trading platform.

Hoe maak ik een Trader Profiel aan?
Iedereen kan een Trader Profiel aanmaken. Een Trader Profiel aanmaken is gratis. Een Trader Profiel maak je aan door je te registreren.

Wat kan ik met mijn Trader Profiel doen?
Je kan op elke trading groep klikken en het gedetailleerd profiel van de groep lezen. Zo kan je trading groepen vinden die je interesseren. Een voorbeeld:

Ik heb een trading groep gevonden bij dewelke ik me wens aan te sluiten, wat nu?
Vooraleer je je kan aansluiten bij een trading groep heb je een usernaam voor het NanoTrader trading platform nodig. Om een usernaam te bekomen moet je een WH SelfInvest trading rekening hebben en NanoTrader als je trading platform kiezen.

Ik heb een usernaam voor het NanoTrader trading platform, wat nu?
Log in op het trading platform. Klik Portal in het menu bovenaan en selecteer Group Trading. De Group Trading website opent zich. Indien je reeds een Trader Profiel hebt log dan in. Indien je nog geen Trader Profiel hebt, maak er dan één aan. Je usernaam en je Trader Profiel worden automatisch aan elkaar gelinkt. Je kan vanaf dan lid worden van elke publieke groep (opm.: gebruik hiervoor de ‘Lid worden van de groep’ link onderaan het profile van elke groep). Je kan vanaf dan ook zelf een trading groep aanmaken.