Privacy beleid

We respecteren het recht van elke persoon op bescherming van zijn persoonlijke gegevens. De toepassing van het privacybeleid dat we hier toelichten, is van toepassing op alle geregistreerde gebruikers.

We verzamelen slechts een beperkt aantal persoonlijke gegevens wanneer u zich registreert:

  • Bijnaam
  • E-mail adres
  • Paswoord
  • Trader illustratie
  • Trading stijl en
  • Taal

Deze gegevens laten ons toe uw registratie aanvraag en eventuele wijzigingen te verwerken. Deze informatie laat ons eveneens toe om de goede ontvangst en de goede werking van de dienst, die u verzocht, na te gaan teneinde u de best mogelijke service te bieden.

Beheer van persoonlijke gegevens

We ruilen of commercialiseren geen persoonlijke gegevens met derden.

De personen, die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens, zijn gevormd en kennen het belang van de vertrouwelijkheid van de klantengegevens en van het respect van de persoonlijke levenssfeer van het individu. Bij tekortkoming of overtreding van deze verplichtingen kunnen deze personen het onderwerp uitmaken van sancties, gaande tot ontslag. Een diensthoofd staat in voor de correcte toepassing van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke gegevens.

Hoe worden persoonlijke gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde informatica-omgeving. We nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik, toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging van de gegevens trachten te voorkomen

Weigering om persoonlijke gegevens te verstrekken.

U bent in geen geval verplicht om de gegevens die we u vragen, te verschaffen. In dit geval is het echter niet mogelijk te registreren en een trader profiel aan te maken of lid te worden van trading groepen of zelf een trading groep op te starten.

Een klacht indienen

Indien u van mening bent dat er een inbreuk is op ons privacybeleid of dat we op één of andere manier uw privacy schenden, dan kan u steeds uw klacht tot ons richten. Deze zal zo snel mogelijk behandeld worden. Hiervoor kan u ons contacteren via compliance@whselfinvest.com.